Zamówienia publiczne

Tytuł:Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń językowych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu pn. ,,Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.
Numer sprawy:KPB-V.273.47.2019
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-12-03
Termin składania ofert:2019-12-12 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane