Zamówienia publiczne

Tytuł:Przebudowa antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI ”Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.
Numer sprawy:KPB-V.273.26.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-30
Termin składania ofert:2020-08-14 godz. 11:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane