Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data15 kwietnia 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Łódzki Wschodni
Temat

prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych
w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.
 

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data12 kwietnia 2019
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Łasku
Temat

Zarządzanie ruchem na drogach

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane