Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data9 lutego 2018
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań, w zakresie:

a)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b)   zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,

c)   dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,

wiarygodności sprawozdań.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane