Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data5 marca 2020
Podmiot kontrolowanyPowiat Poddębicki
Temat
 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
  1. stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów;
  2. stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków;
  3. stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych;
  4. stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych;
  5. stan e-usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli;
  6. stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.

Podmiot kontrolujący Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pok. 301


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane