Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data23 lipca 2020
Podmiot kontrolowanyPowiat Łódzki Wschodni
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” § 2120 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych powiatowi mocą porozumienia na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420.


Data23 lipca 2020
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
 • wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420


Data16 lipca 2020
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
 • wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420


Data10 lipca 2020
Podmiot kontrolowanyKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420


Data6 lipca 2020
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań, w zakresie:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 3. dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 4. terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
 5. wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. E 420


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane