Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data4 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyStarosta Powiatu Tomaszowskiego, ul. św. Antoniego 41, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
Temat

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) wprowadzonych danych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ), dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Podmiot kontrolujący Wojewoda Łódzki
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane