Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data7 sierpnia 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Pajęczański
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data5 sierpnia 2019
Podmiot kontrolowany„AUTO-SZKOŁA” Mariola Bajon OS Nr 010Ł
Temat

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaniem kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podmiot kontrolujący Wydział Rolnictwa i Transportu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Rolnictwa i Transportu – ul. Piotrkowska 104, piętro IV, pokój nr 421.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane