Państwowa Straż ŁowieckaPaństwowa Straż Łowiecka
ul. Sienkiewicza 16a
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (+48) 44 649-52-40, 603-795-545
fax: (+48) 44 649-62-23
e-mail: krystian.gruchala@lodz.uw.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Łowieckiej

Krystian Gruchała
e-mail: krystian.gruchala@lodz.uw.gov.pl
tel.: (+48) 44 649-52-40, 607 456 041

 

Posterunek
ul. Gliniana 10c
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (+48) 44 647-41-23
fax: (+48) 44 647-41-23

 

Telefony kontaktowe do strażników PSŁ
Piotr Warczyński - 603-844-355
Przemysław Baran - 512-161-098
 

 

Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należą

sprawy zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, a w szczególności:

 • kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, w szczególności w zakresie:
  • ochrony zwierząt,
  • zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
  • dokonywania kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną,
  • sprawdzania źródeł pochodzenia tusz zwierzyny lub ich części,
  • zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego,
  • kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
  • prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym,
  • prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć sądu rejonowego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 • współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalenie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży;
 • ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania, na rzecz Skarbu Państwa, ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich;
 • przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych.

Państwowa Straż Łowiecka przy znakowaniu spraw używa symbolu "PSŁ".

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane