Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Witonia, znak: PNIK-I.4131.945.2019 z dnia 29 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XII/70/19 Rady Gminy Witonia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Sędziejowice, znak: PNIK-I.4131.944.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XI/86/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice,
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Złoczewie, znak: PNIK-I.4131.943.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Złoczew
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Ozorków, znak: PNIK-I.4131.941.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwał Rady Gminy Ozorków z dnia 26.09.2019 r.: Nr XVI/112/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1169 i 1320 w obrębie Sokolniki - Las; Nr XVI/113/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Śliwniki, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 3 października 2019 r.
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Parzęczew, znak: PNIK-I.4131.939.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XI/92/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy w Dobroniu, znak: PNIK-I.4131.938.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/72/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Złoczewie, znak: PNIK-I.4131.937.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/73/19 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew”
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, znak: PNIK-I.4131.936.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przekazania skargi
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Inowłódz, znak: PNIK-I.4131.935.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIV/84/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy u. Podleśnej/ ul. Władysława Komara/ u. Janusza Kusocińskiego w miejscowości Spała w gminie Inowłódz”
5 listopada 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Sędziejowice, znak: PNIK-I.4131.918.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XI/89/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane