Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
17 maja 2019 Zawiadomienie Rady Powiatu Pabianickiego, znak: PNIK-I.4131.529.2019 z 16 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr VIII/63/19 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
16 maja 2019 Zawiadomienie Rady Gminy Kluki, znak: PNIK-I.4131.531.2019 z 16 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Kluki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
16 maja 2019 Zawiadomienie Rady Gminy Mniszków, znak: PNIK-I.4131.505.2019 z 16 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VII/47/19 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15 maja 2019 Zawiadomienie Rady Gminy Sadkowice, znak: PNIK-I.4131.527.2019 z 15 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
14 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Złoczewie, znak: PNIK-I.4131.523.2019 z dnia 14 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
14 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.486.2019 z dnia 14 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Szkolna 4 w Działoszynie poprzez przeniesienie siedziby
14 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.517.2019 z dnia 14 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 2 z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 3 w Działoszynie poprzez przeniesienie siedziby
10 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.506.2019 z dnia 10 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
10 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.502.2019 z dnia 10 maja 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sulejów,
10 maja 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Czarnożyły, znak: PNIK-I.4131.385.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr V/27/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gromadzice i części wsi Łagiewniki,
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane