Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
9 lipca 2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - STAROSTA WIELUŃSKI
8 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Strzelce Wielkie, znak: PNIK-I.4131.654.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VI/42/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich.
8 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Strzelce, znak: PNIK-I.4131.655.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VI/40/19 Rady Gminy Strzelce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad ich używania
8 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Jeżów, znak: PNIK-I.4131.659.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów
2 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, znak: PNIK-I.4131.643.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska”
1 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.641.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/369/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”
1 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Poddębicach, znak: PNIK-I.4131.634.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwał Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 maja 2019 r.: - Nr X/63/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Adamów; - Nr X/64/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Antonina; - Nr X/65/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Balin; - Nr X/66/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bałdrzychów; - Nr X/67/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Borzewisko; - Nr X/68/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chropy; - Nr X/69/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dominikowice; - Nr X/70/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dzierzązna; - Nr X/71/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Ewelinów; - Nr X/72/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Feliksów; - Nr X/73/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Gibaszew; - Nr X/74/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Golice; - Nr X/75/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Grocholice; - Nr X/76/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Góra Bałdrzychowska; - Nr X/77/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Józefów – Kolonia; - Nr X/78/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Józefów; - Nr X/79/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kałów; - Nr X/80/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karnice; - Nr X/81/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Klementów; - Nr X/82/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kobylniki; - Nr X/83/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Góra Bałdrzychowska – Kolonia; - Nr X/84/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Krępa; - Nr X/85/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Ksawercin; - Nr X/86/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Leśnik; - Nr X/87/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Lipki; - Nr X/88/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Lipnica; - Nr X/89/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Lubiszewice; - Nr X/90/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Łężki; - Nr X/91/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malenie; - Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niemysłów; - Nr X/93/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niewiesz – Kolonia; - Nr X/94/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niewiesz; - Nr X/95/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Nowa Wieś; - Nr X/96/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Panaszew; - Nr X/97/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Podgórcze; - Nr X/98/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Porczyny; - Nr X/99/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Praga; - Nr X/100/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Nowy Pudłów; - Nr X/101/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Stary Pudłów; - Nr X/102/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Pudłówek; - Nr X/103/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rąkczyn; - Nr X/104/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Sempółki; - Nr X/105/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Szarów; - Nr X/106/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Tarnowa; - Nr X/107/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Tumusin; - Nr X/108/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wólka; - Nr X/109/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków; - Nr X/110/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Zagórzyce; - Nr X/111/19 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Sworawa,
1 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wieluniu, znak: PNIK-I.4131.633.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/177/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
1 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Radomsku, znak: PNIK-I.4131.627.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Radomska
1 lipca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Żarnów, znak: PNIK-I.4131.635.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/52/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane