Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
5 sierpnia 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Błaszkach, znak: PNIK-I.4131590..2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/158/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Błaszki,
5 sierpnia 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Bełchatów, znak: PNIK-I.4131.592.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Bełchatów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bełchatów na rok szkolny 2020/2021
5 sierpnia 2020 Zawiadomienie do Rady Powiatu Pajęczańskiego, znak: PNIK-I.4131.593.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr 143/XXV/20 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Pajęcznie za 2019 r.,
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane