Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
24 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.299.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLII/302/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej.
24 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.307.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LIII/659/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
24 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.309.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenia.
24 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Miasta w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.311.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LXIX/1767/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
17 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Gomunice z dnia 17 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.283.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XL/252/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu i flagi Gminy Gomunice.
17 kwietnia 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 kwietnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.281.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LII/502/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień AB w rejonie drogi krajowej nr 71 oraz ulicy Irysowej i Daliowej.
16 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Wróblew, znak: PNIK-I.4131.273.2018 z 16 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew.
12 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.261.2018 z 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIX/312/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
12 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.255.2018 z 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LII/503/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
6 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Bełchatów, znak: PNIK-I.4131.228.2018 z 6 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/416/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Dobrzelów.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane