Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
21 lutego 2017 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 grudnia 2016 r. znak PNIK-I.4131.356.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi.
21 lutego 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Piątek z dnia 16 grudnia 2016 r. znak PNIK-I.4131.358.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
21 lutego 2017 Zawiadomienie do Rady Gminy Ozorków z dnia 14 grudnia 2016 r. znak PNIK-I.4131.343.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/282/6 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ozorków.
10 lutego 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Inowłódz, znak: PNIK-I.4131.319.2016 z 7 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie Rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń Wielki.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane