Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
18 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Wola Krzysztoporska, znak: PNIK-I.4131.323.2019 z dnia 18 marca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr IV/31/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Rokszyce I, Rokszyce II i Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska
18 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Miasta Zgierza, znak: PNIK-I.4131.320.2019 z dnia 18 marca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VI/56/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
18 marca 2019 Proszę o publikację w BIP wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży – STAROSTA KUTNOWSKI
15 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Sokolniki, znak: PNIK-I.4131.316.2019 z dnia 15 marca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr V/39/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Sokolniki
15 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.296.2019 z dnia 15 marca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie projektu planu sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn, obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.
14 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Moszczenica, znak: PNIK-I.4131.290.2019 z 14 marca 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
14 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Tuszynie, znak: PNIK-I.4131.730.2018 z dnia 13 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXV/480/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Tuszyn,
14 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Rzgowie, znak: PNIK-I.4131.728.2018 z dnia 13 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Guzewie,
14 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Głuchów, znak: PNIK-I.4131.716.2018 z dnia 11 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Głuchów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchów,
14 marca 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Rzgowie, znak: PNIK-I.4131.729.2018 z dnia 13 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze,
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane