Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Uniejowie, znak: PNIK-I.4131.42.2020 z 17 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIII/158/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Głuchów, znak: PNIK-I.4131.34.2020 z 16 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XV/96/19 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchów.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, znak: PNIK-I.4131.27.2020 z 15 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności Uchwały Nr XXI/180/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Ozorkowie, znak: PNIK-I.4131.30.2020 z 15 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności Uchwały Nr XXII/148/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Ozorków na rok szkolny 2019/2020.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, znak: PNIK-I.4131.28.2020 z 15 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/99/2019 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Zduny, znak: PNIK-I.4131.25.2020 z 14 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/86/19 Rady Gminy Zduny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.23.2020 z 13 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta i Gminy Działoszyn na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Kutno, znak: PNIK-I.4131.24.2020 z 13 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Drużbice, znak: PNIK-I.4131.21.2020 z 13 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2019/2020.
20 stycznia 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.16.2020 z 13 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVIII/112/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane